Norske gardeveteraners drillkontingent ble opprettet i 1986. Alle medlemmene har tjenestegjort som soldater eller befal i Hans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompani (HMKG). Med uniformer tilsvarende de HMKG benyttet i fra rundt 1870 og frem til krigens dager, utfører kontingenten en rekke oppdrag og oppvisninger i inn- og utland.

NGDs musikktropp utfører drilloppvisninger, oppmarsjer og konserter, og signalkorpset løfter enhver markering med sine fanfarer og signaler. Drilltroppen fremfører geværdrill i toppklasse og benytter seg av den amerikanske M1 Garand på 5,5kg med bajonett. Med et variert og spennende drillprogram utfører drilltroppen alt fra formasjonsdriller og geværkast til individuelle drilloppvisninger med, og uten, musikktropp.

NGD har deltatt på flere internasjonale tattooer som blant annet Birmingham International Tattoo, The Netherlands Military Tattoo og  Ystad International Military Tattoo. Kontingenten er også fast aktør på Gardens Dag, og under barnetoget i Oslo 17. mai.

NGD er en privat aktør som samarbeider tett med HMKG, og kontingenten gjennomfører oppdrag både med og på vegne av HMKG ved flere anledninger gjennom året. I tillegg tar NGD på seg oppdrag for sivile aktører og har blant annet bistått under parader for veldedige organisasjoner og avdukinger av minnesmerker.